Landskabet er fuldt af dilemmaer

Projektets følgeforskning fra Århus Universitet, Inst. for Agroøkologi, har lavet en massiv databehandling for at beregne hvilke arealer på Samsø, der bedst vil kunne ændres til hvilke funktioner. Der har gennem et par år været diskuteret hvordan og hvor meget landbrugsjord, der kan tages ud af drift og dette studie viser konkret på Samsø landbrugsarealer, hvilke områder, der vil give mest værdi på forskellige parametre.

Det er vanskeligt og de mange beregninger skal naturligvis kobles i den virkelige verden med landmandens/lodsejernes egne interesser, og hvad det er muligt at finde finansiering til. Rapporten danner baggrund for en ansøgning i 2020 om Multifunktionel jordfordeling på Samsø, hvor hele øens areal i princippet kan komme i spil.

Læs rapporten her

Vi har skrevet en lettere læst version i Aktuel Naturvidenskab, som du kan læse her