Rapport om efterafgrødeforsøg på Samsø

LMO har i 2018 gennemført forsøg med efterafgrøder på tidlig kartoffeljord og efter korn.

Forsøget har været meget vellykket og der kan produceres store mængder biomasse og kulstof til jorden - eller evt høstes til biogasanlæg - med tidlig såning af efterafgrøder og lidt startvanding i en varm og tør sommer som 2018.

Læs om forsøget i nedenstående rapport

/Files/biosamfund/Efterafgroede-demo-web.pdf