Cirkulært landbrug er fuld af dilemmaer

Projektets arbejde med at diskutere bæredygtigtighed af fødevareproduktion og et samfund i bedre balance har været under rammen Cirkulært Landbrug. Det er ikke et fasttømret begreb, men en ramme for en fordomsfri diskussion af hvad der er bæredygtigt - ud fra forskellige perspektiver.

Cirkulært landbrug handler om fødevarer til en voksende befolkning, men også om forholdet mellem by og land, om natursyn, landskabet, klima og biodiversitet. Det er komplekst og fyldt med dilemmaer. Debathæftet er skrevet som optakt til besøg af en gruppe jordbrugsakademikere i juni 2019 og vil blive revideret/opdateret senere

Læs debathæftet her