Dokumentation og scenarier for Samsø på vej mod cirkulært landbrug

Biosamfund Samsø har iværksat følgeforskning, som skal forsøge at dokumentere at projektets aktiviteter har en effekt. Det gør vi i form af to indledende rapporter som giver en status for centrale elementer før projektet, som du kan se nedenfor om hhv. landbruget og vandbalancerne på øen.

Rapporterne er vigtige for de diskussioner af principper og praksis for cirkulært landbrug, som vi tager på Samsø i vinteren 2018-19. Sammen med landmændene vil vi komme med forslag til hvilke scenarier for udviklingen, som der skal regnes på. Scenarier, der kan vise hvilken retning udviklingen vil gå, hvis fx vi gennemfører disse tiltag. 

På denne måde er det ikke 'rigtig' forskning med dokumentation af forandringer, men vidensbaserede scenarier for hvad der kan ske, hvis vi går denne eller en anden vej. Scenarieberegningerne i projektet være med til at stimulere diskussioner og inspirere til handlinger, så landbruget og borgere kan se, at det nytter noget i det store regnskab, at lægge om til mere cirkulære principper. Det er også vores forventning at projektets scenarier og arbejde vil bidrage konkret med viden om hvordan vi bliver en ø fri af fossile brændstoffer i 2030, og hvordan landbruget og øens borgere aktivt kan spille en rolle i den omstilling.

landbrugskarakteristik Samsø

Vandressourcer på Samsø