- Landmændene har været utrolig glade for disse forsøg med efterafgrøder i 2018, fortæller plantavlskonsulent Knud Ravn med et smil.

Vi står i striber af forsøg med efterafgrøder på tidlig kartoffeljord en solskinsmorgen i oktober. Nogle af efterafgrøderne er mandshøje, andre skal man kigge nøje efter.

Vi såede tidligt i juli midt i den værste tørke i mands minde - og vandede med 10 mm. Forsøgene kom fint igang og er nærmest eksploderet i grønt i sensommeren, da der kom regn. 

Ca 35 landmænd kom til demonstration midt i august og de var alle forbavsede over så godt det så ud, efter en ekstrem tør sommer. I slutningen af oktober var flere afgrøder i mandshøjde og der blev ivrigt diskuteret rodudvikling og biomasseproduktion.

Der er masser af læring og inspiration at tage med fra sådanne gode dage i marken. Læs forsøgsrapporten under Viden.

Forsøgene er finansieret af Biosamfund Samsø, og skal tjene til inspiration omkring efterafgrøder på tidlig kartoffeljord.