- Vi er nødt til at spare på vandet for at kunne fortsætte med at vande, siger Jens Kjeldahl, der viser drypvanding og mikrosprinkleranlæg frem. - Vandet er en nøgleressource for os og vi skal udvikle teknikkerne, så vi kan bruge det mest effektivt.

Jens Kjeldahl står i en økologisk kartoffelmark ved Nordby i stille regnvejr og snakker om at spare på vandet. Det er jo lidt paradoksalt, men vandingsanlægget kører i dag for at vise det frem for en gruppe af fagpersoner, der en nysgerrige på Samsøs vandudfordring, som et element i cirkulært landbrug.

- I 2018s ekstremt tørre sommer blev alt vandingsvandet på Nordøen brugt op, så måtte vi tænke nyt, siger Jens Kjeldahl. - Vi kiggede på hvordan de gør i Israel, hvor vanding af ørkenen til grøntsager gav os inspiration til at investere i nye vandingsteknologier.

Samsø har noget af det tørreste klima i Danmark – og alle der dyrker grøntsager på øen har vandingstilladelser. Mange landmænd har gravet vandreservoirs til at samle drænvand om vinteren og dermed kan det fungere som et ’vandbatteri’ til sommerens grøntsager. Det er der en lang tradition for på Samsø – og vandhullerne giver også mange levesteder for padder og fugle i agerlandet, og der gives fortsat tilladelse til at grave vandreservoirs.

Samsøs grundvandsreserver er begrænsede og bruges mest til husholdninger, men nogle landmænd henter også grundvand til fx vanding af jordbær.

- Vi har valgt at søge nye veje og spare på det reservoirvand vi har, uddyber Jens Kjeldahl. – Det er bestemt ikke ligetil at drypvande kartofler rent praktisk, skal jeg hilse og sige, men vi regner med at kunne spare op til halvdelen af vandet – og desuden strøm, da der ikke bruges nær så højt tryk. Så vi får os nogle erfaringer i projektet, som vi kan bygge videre på.

Gruppen fortsætter rundt på grøntsagssafari og hører om Brdr. Kjeldahls bedrift, som har været i en meget kraftig udvikling de seneste tre årtier. Der arbejdes hele tiden med ny teknologi, GPS styring og reduceret jordbehandling for at optimere på ressourceforbrug og udbytter i den højeffektive bedrift, der ligger på Nordøens grundvandsreserver.

At passe på og spare på vandet er i virksomhedens DNA.