Fredag den 22. juni 2018 indviede Samsø Børnehus deres nye flotte have. En nyttehave, der skal forsyne børnehaven med gode fødevarer og ikke mindst lære børnene om bæredygtighed.

”Se, det er jordbær. Og det her er stikkelsbær. Og deroppe har vi plantet squash.” 

Forældrene følger troligt og lyttende efter det fortællende barn, der er i gang med at vise rundt i den nyligt indviede børnehave-have. De kommer forbi både frugttræer, grøntsager og blomster, og den guidede tur inkluderer desuden også et gratis kig ned i kompostbeholderen. 

Børnene er stolte, og det er pædagogerne også. Bag ved dem ligger nemlig mange timers arbejde med at gøre haven klar til indvielsen. Denne dag er havens indhegning flot prydet med vimpler med alle børnenes navne.

Det hele markeres derfor med en indvielsesfest i børnehaven med velkomstdrinks, jordbær og bæredygtig kage med rabarber fra børnehaven. Solen står højt på himlen, og forældre og børn er glade for at se hinanden igen, efter at børnene har overnattet ved børnehaven i det store cirkustelt.

Projektet Bæredygtighed i Børnehøjde er blevet en realitet med støtte fra Samsø Kommunes projekt, Biosamfund Samsø, som er finansieret af VELUX FONDEN. Læring om cirkulær fødevareproduktion er en del af projektets mål, og det er tydeligvis en stor del af den nye have-anordning.

Børnehaveleder Lone Hoberg Therkildsen fortæller, hvordan Bæredygtighed i Børnehøjde giver børnene vigtig viden om jordens kredsløb:

”De er allerede med på det her med, at geden spiser guleroden, så kommer det ud som lort igen, og når man blander det med jorden, kan man så nye gulerødder igen.”