Projektledelse og styregruppe

Samsø Kommune, Teknisk afdeling, er projektleder og arbejder tæt sammen med Erhvervs- og turistafdelingen. 

Projekt partner er konsulenthuset Minor Change Group som er er specialister i cirkulær Økonomi, www.minorchangegroup.com , 

Samsø Energiakademi er medlem af styregruppen. Samsø Energiakademi er en projektorganisation, der arbejder med konsekvenserne af klimaforandringerne. 
Læs mere om Samsø Energiakademi: https://energiakademiet.dk/  

Følgegruppe

Projektet har nedsat en faglig følgegruppe med deltagelse af lokale repræsentanter for landbruget: Henrik Øster, Samsø landboforening, Jens K. Kjeldahl, Brdr. Kjeldahl, Hans Jørgen Buur, Samsø Grønt og Thorkild Ljørring Pedersen, Økologisk Jordbrugsfond.

Derudover har vi tre repræsentanter fra landbrugets rådgivende videnscentre: Søren Ilsøe, Agrovi og Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning, Janne Ålborg, Økologisk Landsforening og Søren Bisp, SEGES.

Finansiering

Biosamfund er støttet af VELUX FONDEN, der har støttet projektet med 8 mio. kroner 
Læs mere om VELUX FONDEN: https://veluxfoundations.dk/da 

Samsø Kommune bidrager med egenfinansiering til organisering af kompostering af have park-affald, bl.a.