Inspiration til Cirkulært Landbrug på Samsø

Kursus/seminarrække udbudt af Biosamfund Samsø/Samsø Kommune sammen med landbruget på øen.
 
Formål: Faglig efteruddannelse/inspiration med det formål at italesætte fremtidens landbrug på Samsø under overskriften Cirkulært landbrug, der kan betragtes som en ’Tredje Vej’ ikke hverken økologisk eller konventionelt, men netop en ny vej, som kursets oplæg og diskussioner med øens professionelle landmænd skal være med til at definere.
 
Målgruppe:  Alle professionelle landmænd på Samsø, tænkt primært som et forum for intern snak og diskussioner.
 
Kursusledelse: Knud Tybirk, Stig S. Andersen, Mette Løkke

Konkret program 

Markens efterafgrøder, LMO; Soil Care projekt og Samsøs landbrug AU;  Hvordan får jeg mere kulstof i min jord - AU
 
Bustur til Agromek Temaer om robotter og biogas på Agromek
 
Jord, rødder, næringsstoffer, dyrkningsmedie, trykskader, tiltag, KU;  Min vej mod mindre pløjning, Agrovi; Hvad kan jeg gøre selv?
 
FN’s 17 Verdensmål – set fra landbruget , Landbrug og Fødevarer; Samsø Kommune og Verdensmålene, Natur på bedriften, SEGES
 
Åbent temamøde om vand, landbrug og natur med Kommunalbestyrelsen, Grønt Råd og landbruget; , Collective Impact, LivSalling, Naturpark Lillebælt.
 
Nyttedyr og skadedyr, hvordan dyrker vi markens biodiversitet? Århus Universitet. Bioenergi og Biogas på Samsø – er det muligt? Biomasseleverandør og aftager – hvordan organiseres det? Bånlev Biogas.
 
Vandet og landbruget på Samsø Søren Ugilt Larsen, Teknologisk inst;  Biotop- og vildtplaner  Danmarks Jægerforbund
Cirkulært Landbrug - opsamling Knud Tybirk; Styrker, Svagheder Muligheder, Trusler. Grupper og diskussion. 
 
Jordfordeling - hvad kan det indebære for landbruget - Jordfordelingskontoret og Agri Nord
 
Virkemiddelkatalog for drænvandet - SEGES
 
Biostimulanter - fup eller fakta? KU
 
Præcisionsjordbrug og robotter - besøg på SEGES
 
Klimavenligt landbrug SEGES, Scenarier for fremtidens landbrug på Samsø - AU