Inspiration til Cirkulært Landbrug på Samsø

Kursus/seminarrække udbudt af Biosamfund Samsø/Samsø Kommune sammen med landbruget på øen.
 
Formål: Faglig efteruddannelse/inspiration med det formål at italesætte fremtidens landbrug på Samsø under overskriften Cirkulært landbrug, der kan betragtes som en ’Tredje Vej’ ikke hverken økologisk eller konventionelt, men netop en ny vej, som kursets oplæg og diskussioner med øens professionelle landmænd skal være med til at definere.
 
Målgruppe:  Alle professionelle landmænd på Samsø, tænkt primært som et forum for intern snak og diskussioner.
 
Kursusledelse: Knud Tybirk, Stig S. Andersen, Mette Løkke

Konkret program 

31-10-2018 Markens efterafgrøder Knud Ravn og Kasper Lorentzen, LMO; Soil Care projekt og Samsøs landbrug Tommy Dalgaard mfl. AU;  Hvordan får jeg mere kulstof i min jord Chris Kjeldsen, AU
 
28-11-2018 Bustur til Agromek Temaer om robotter og biogas på Agromek
 
12-12-2018 Jord, rødder, næringsstoffer, dyrkningsmedie, trykskader, tiltag Kr. Thorup Kristensen, KU;  Min vej mod mindre pløjning Søren Ilsøe, Agrovi; Hvad kan jeg gøre selv?
 
09-01-2019 FN’s 17 Verdensmål – set fra landbruget Annette Christiansen L&F; Samsø Kommune og Verdensmålene Søren Stensgaard, SK; Mål nr 15: Livet på land: Natur på bedriften Heidi Holbech, SEGES
 
23-01-2019 Åbent temamøde om vand, landbrug og natur med Grønt Råd og landbruget; Sørenden, Maden, Landbruget, natur, afgræsning, fremtidens brug af land, Collective Impact, LivSalling, Naturpark Lillebælt.
 
20-02-2019 Marianne Bruus, AU; Nyttedyr og skadedyr, hvordan dyrker vi markens biodiversitet? Bioenergi og Biogas på Samsø – er det muligt? Knud Tybirk;  Biomasseleverandør og aftager – hvordan organiseres det? Bånlev Biogas.
 
06-03-2019 Vandet og landbruget på Samsø Søren Ugilt Larsen, Teknologisk inst;  Biotop- og vildtplaner  Danmarks Jægerforbund
Cirkulært Landbrug - opsamling Knud Tybirk; Styrker, Svagheder Muligheder, Trusler. Grupper og diskussion. 
 

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookes til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.