I 1997 vandt Samsø konkurrencen om at blive Vedvarende Energi-ø. En titel, der har givet øen mulighed for at sætte mere fokus på bæredygtig energi og nye grønne tiltag. Samsø Kommune købte blandt andet fem af de 10 store havvindmøller, der står i havet syd for øen. 

Øen producerer nu mere vedvarende energi, end det totale energibehov og har af mange journalister derfor været betegnet som CO2-neutral. Men den nyeste viden, hvor vi inkluderer arealanvendesle og fødevareproduktion, samt når vores eksport af vedvarende energi erstattter mindre 'sort' el i elnettet er Samsøs udfordringer stadig væsentlige. Det kan man bl.a. læse om i Samsøs klimahandlingsplan som nu sætter rammen for de næste mange års indsats på klimaområdet. Transportsektoren og arealanvendelse/ fødevareproduktionen er centrale indsatsområder.

Samsø Kommune har i flere år arbejdet på at få et biogasanlæg til øen - og biogasanlægget kan blive det vigtigste enkelt-tiltag i klimahandlingsplanen. Biogasanlægget skal producere gas til færgen Prinsesse Isabella ud fra det bioaffald og husdyrgødning, der bliver produceret på øen. På den måde er anlægget en meget vigtig brik i planerne om et cirkulært øsamfund. 

Biosamfund

Til grund for Biosamfund Samsø ligger altså mange års arbejde med bæredygtighed og ikke mindst et ønske om at tænke nye tanker ind i øens landbrug, der ligesom andre landbrug kæmper med både klima- og miljøkrav, generationsproblematikker og forbrugerkrav.

Mange gæster på Samsø har store forventninger til at øens 'energi-grønne' image også gælder for fødevareproduktionen. Samsø er i gang med en stor omstilling mod en ressource-ø i balance, men det tager tid - som dette projekt viser.

Læs om de tiltag vi arbejder med i øjeblikket her på websiden.