Biosamfund Samsø er en udviklingsramme

Samsø er solskin og produktion af gode fødevarer. Det er bæredygtig energi og fællesskab. Det er smuk natur og engagerede mennesker. Og alt dette udgør fundamentet for Biosamfund Samsø.

Projektet ledes af Samsø Kommune og arbejder for at Samsø bliver et mere cirkulært samfund, hvor øens ressourcer bliver brugt igen og igen. Samsø skal arbejde med kredsløbstankerne, hvor mindst muligt går til spilde. Det skal være et øsamfund, hvor vi i fællesskab bidrager til en cirkulær økonomi og til mere bæredygtighed på øen. 

Hovedfokus i projektet er mere bæredygtighed i landbruget. Derfor arbejder Samsø Kommune tæt sammen med øens landmænd, for at sikre et landbrug, der sætter mindst muligt aftryk. 

Biosamfund Samsø arbejder med en række fagspor, der knytter sig til landbruget. Heriblandt kompostering, spildevandshåndtering, biodiversitet og affaldssortering. 

En vigtig del af projektet er læring og innovation. Derfor er projektet i konstant udvikling og søger hele tiden viden hos både landmændene på Samsø samt i forskning.

Biosamfund Samsø er et projekt på tværs af sektorer og er et fælles projekt for hele Samsø. Derfor er en del af projektet at lade samsingerne fortælle, hvad de arbejder med, og hvordan de bidrager til Biosamfund Samsø. Under ’Samsø Fortæller’ kan du derfor finde historier fra lokalsamfundet, hvor der arbejdes med bæredygtighed og cirkulære tanker. 


Målet med projektet er at udvikle et cirkulært biosamfund, hvor der gøres brug af de gode ressourcer, der er på øen. Et samfund, der kan inspirere andre til at tænke i cirkulære tanker og på den måde arbejde for at efterlade jorden i bedst mulig stand til morgendagens børn.  


Biosamfund Samsø er støttet af VELUX FONDEN og løber fra 2016 til og med 2020.