Naturmødedebat 2021

Lyttede du med på vores spændende online debatter på dette års Naturmøde? Hvis ikke, kan du gense dem her: 
Det Multifunktionelle landbrug: Land sharing eller Land sparing?  Skal man adskille natur fra landbrug, eller skal de to integreres? Bør vi lave en natur-zone i planlægningen, eller kan det integreres?  
Se debatten her
https://lnkd.in/ebipNJQ

Klimahensyn og Biodiversitet: Er de hinandens modsætninger? Hvem skal betale, og hvad må det koste? I debatten stiller vores solide panel skarpt på spørgsmål om, hvordan vi skal dyrke jorden, hvis vi vil tilgodese både klimaet og biodiversiteten - og kan vi tilgodese begge dele på sammen tid? 
Se debatten her https://lnkd.in/ecm4F8w