I Danmark har vi i årtier brændt det meste affald og brugt energien til fjernvarme. Det kan vi gøre bedre i fremtiden. I Biosamfund Samsø arbejder vi bl.a. med Have-park kompost til landbruget og haveejere.

Samsø Kommune har en Ressourceplan og vi er bl.a. støttet af projektet igen med at lægge store dele af affaldsystemet om. Det er politisk besluttet, at der skal etableres en ny genbrugsplads og deponiet på Harpesdal skal lukkes. Den resterende plads på Harpesdal skal være fremtidens komposteringsplads - med en ekstra opsamlingsplads i Nordby.

Desuden skal vi til at sortere mere i husholdningerne. Det bliver i fremtiden formentlig i bioaffald (som kan bruges til biogas), emballage (glas, plast og metal, som kan sorteres til forskellige genbrugsfraktioner), papir til genbrug samt restaffald til forbrænding. I efteråret 2019 laves forsøg med denne sortering i Kolby Kås for at lære af borgernes forståelse og de sorterede mængder, samt for at være godt forberedte når det hele skal igangsættes - formentlig i 2021.