Jordens liv er grundlaget

Landbrugsjord er som en levende organisme, der skal behandles godt for at give et godt udbytte til landmanden.

Projektet arbejder med næringsstoffer, kulstof og vand til jorden, som omsættes af jordens mikroliv (svampe, bakterier) men også af springhaler, mider og regnorme. Læs artiklen herunder som giver et indtryk af betydningen af markens mange små organismer.

Arbejdet med jordens liv og frugbarhed er et omdrejningspunkt for dialogen med øens landmænd. Det er et nøgelepunkt i forhold til at indbygge kulstof i jord og for at holde på - og frigive - vand og næringsstoffer til markens afgrøder.

Landænd på Samsø har stor interesse i at forstå sammenhængen med jordens biodiversitet, frugtbarhed, reduceret jordbearbejdning og muligheden for naturlig bekæmpelse af fx bladlus. 

Læs artikel side 10 i Momentum temanummer om Biosamfund Samsø som kan downloades herunder.

Download