Merværdi ud af afgrøder

I cirkulært landbrug er optimal udnyttelse af alle ressourcer centralt. Det betyder fx, at når en afgrøde er produceret, skal vi have maksimalt ud af afgrøden og dermed undgå spild.

Biorafinering er et ekssempel på hvordan man får mere ud af det samme . Det betyder at man forsøger at få de små mængder, men mest værdifulde stoffer, raffineret ud før man bruger den store mængde biomasse til hovedformålet og måske recirkulerer resten gennem et biogas anlæg som gødning.

Det kan fx være græs, som man kan producere store mængder af på en hektar uden tab af næringsstoffer. Frisk græs kan presses gennem en skruepresse, så der kommer en saft ud der er ret værdifuld, men som hurtigt skal behandles. Saften indeholder både mange proteiner, som kan fermenteres til svinefoder, og mange sukkerstoffer, som kan bruges til en række formål. Han kan yderligere raffinering komme på tale.

Pressekagen der er til rest, når saften er presset ud, kan bruges enten til kvægfoder eller til biogas.På den måde får man 3-4 produkter ud af græs, i stedet for 'blot' at fodre det til en ko. 

Biosamfund Samsø forsøger at finde merværdi ud af de samme afgrøder. Men sådanne innovative kaskade-udnyttelser er svære at indpasse i en ø-skala. Det kræver mere komplekse muligheder for afsætning af alle produkterne og mere viden at håndtere det.